KNA Kongsvinger

 

Postadresse

P.B. 137 Midtbyn
2201 Kongsvinger

 

Telefon: 959 19 538

E-post: post(a)knakongsvinger.no

 

Klubbhus

Tjernsbergsvei 95

2211 Kongsvinger

Styrets sammensetning 2021
 
Leder:             Ole Jonny Branes
Nestleder:       Per Gunnar Aarnes
Sekretær:        Kjetil M. Hansen
Kasserer:         Lena Haakerud
Styremedlem:  Anne Cecilie Nygård
Varamedlem:   Anders Klanderud
                        Rune Wiker
                        John Fulland

Undergrupper/Forening 2021

 

Aktives forening(AF):

Ole Jonny Branes

 

Klikk her for å komme til KART.