KNA Kongsvinger

 

Postadresse

P.B. 137 Midtbyn
2201 Kongsvinger

 

Telefon: 959 19 538

E-post: post(a)knakongsvinger.no

 

Klubbhus

Tjernsbergsvei 95

2211 Kongsvinger

Styrets sammensetning 2021

 

Leder:             Ole Jonny Branes

Nestleder:       Per Gunnar Aarnes

Sekretær:        Kjetil M. Hansen

Kasserer:         Lena Haakerud

Styremedlem:  Anne Cecilie Nygård

Varamedlem:   Anders Klanderud

                        Rune Wiker

                        John Fulland

Undergrupper/Forening 2021

 

Aktives forening(AF):

Ole Jonny Branes

 

Klikk her for å komme til KART.