Informasjon om Autoslalåm

 

I autoslalåm skal deltagerne på kortest mulig tid manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hinder. Banen merkes opp med forskjellige kombinasjoner av plastkjegler som er plassert i henhold til autoslalåm-reglementet. Feilkjøring eller berøring av kjegler gir tillegg til anvendt tid. Bilen må tilfredsstille vegtrafikklovens krav, og deltagere må ha gyldig førerkort. Konkurranser avholdes der hvor plassen tillater det, og hvor sikkerhetsbestemmelsene kan følges.

 

 

Førerlisens
Krav: Det kreves ingen kurs, men søker må være 18 år og inneha førekort, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF
Utfylt søknads skjema sendes NBF.
Det kan løses engangslisens.

 

Førerlisens ungdom
Ungdom i alderen 16-19 år kan delta uten førerkort. De må da ha med en ledsager som er over 20 år og har hatt førerkort i min. to år. Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring. Ledsager må fylle ut en erklæring og bekrefte at fører har grunnleggende kjøreferdigheter.

 

Vognlisens
Det stilles ingen krav til vognlisens og reklame.